Гімназія № 11 ДМР

 
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

При реалізації своїх прав учень повинен виконувати встановлені правила поведінки учнів, внутрішнього розпорядку, статуту школи, систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, уміннями, дотримуватися моральних та етичних норм, дбайливо ставитися до шкільного майна.

Права учнів:

- на отримання якісних освітніх послуг в закладі освіти;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладі;

- захист з боку закладу освіти від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім'ї, середовищі однолітків тощо;

- на безпечні умови навчання та праці в закладі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітнього процесу, у тому числі - в позаурочний період;

- на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, що працюють на базі закладу освіти, на участь у добровільних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами поза межами закладу;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування закладу освіти;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Обов’язки учнів:

- дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм, вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченими державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу);

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття;

- дотримуватися ділового стилю одягу;

- виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у закладі та за його межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі;

- дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- дотримуватись хороших манер і поводитись пристойно під час харчування в їдальні, шанобливо ставитись до працівників їдальні;

- приходити в їдальню після закінчення уроку, дотримуватись черги при отриманні їжі;

- піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників;

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу, дбайливо ставитись до роботи технічного персоналу;

- бережливо ставитись до державного, шкільного і особистого майна;

- неухильно виконувати правила техніки безпеки.

Учням забороняється:

- пропускати заняття без поважної причини, у разі наявності поважної причини - залишати заклад освіти без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

- запізнюватись на уроки без поважних причин;

- порушувати дисципліну під час уроків та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу тощо);

- розв'язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з'ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників;

- виходити за межі території закладу протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником школи) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників школи;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем; здійснювати відео та аудио запис на мобільний телефон або інший гаджет учасників освітнього процесу під час виконання ними своїх посадових обов'язків, розмов та дій без їх згоди та відома;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні закладу, на території та поза нею;

- приносити до закладу та на територію вибухові, вогненебезпечні предмети і речовини, а також різну зброю.


Правила поведінки на уроках

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

3. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

4. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

5. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

6. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

7. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків, за винятком ситуацій, коли цього потребує зміст заняття


Правила поведінки під час перерви

1. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви забороняється:

- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова, битися.

3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні, дотримуватися черги.

4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

5. Заборонено виносити їжу та напої за межі їдальні.

 

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню

1. У заклад учні повинні приходити в охайному одязі ділового стилю призначеного для занять.

2. Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й оточуючих.

3. Спортивний одяг призначений тільки для уроків фізичної культури.

4. Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.