Гімназія № 11 ДМР

 
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

Дніпровська гімназія № 11Дніпровської міської ради

     

Ліцензований обсяг прийому - 420 учнів, кількість на 05.09.2023р. - 285 учів.

 

Мовою освітнього процесу є українська мова 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ ШКОЛИ  

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

    Управління   навчальним   закладом   здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

    Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор.

  Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є  загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень

    У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

   Також діє Батьківська рада як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

У  школі  створено постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕВНИМ РІВНЕМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕВНИМ РІВНЕМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕВНИМ РІВНЕМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ