Гімназія № 11 ДМР

 
Форми навчання

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту»

загальна середня освіта може бути організована

за такими формами:

 

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (вона ж – домашня), педагогічний патронаж).

Заклад освіти може організовувати здобуття освіти за будь-якими формами (за наявності необхідних ресурсів).

 

Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

 

Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб’єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

 

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання.

 

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.

 

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

 

Інклюзивна освіта – навчання для осіб з особливими освітніми потребами організовується за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Якщо ж стан здоров’я вимагає цього, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального.